27 Mar

Debata „O metropolii – konkretnie”

Szanowni Państwo,

Klub Jagielloński – oddział w Poznaniu organizuje kolejną debatę – „O metropolii – konkretnie”. Tym razem tematem przewodnim będzie koncepcja utworzenia metropolii poznańskiej.

Debata odbędzie się w poniedziałek , 27 marca, o godzinie 18.30 w Bibliotece Uniwersyteckiej przy ul. Ratajczaka 38/40 w Poznaniu.

Debatować będą:
– prof. Tomasz Kaczmarek, dyrektor Centrum Badań Metropolitalnych UAM,
– dr Łukasz Mikuła, przewodniczący Komisji Polityki Przestrzennej Rady Miasta Poznania,
– Maciej Musiał, dyrektor Biura Stowarzyszenia Metropolia Poznań,
– dr Michał Domińczak – ekspert z Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego w Poznaniu.

Szczegóły wydarzenia dostępne pod adresem:
[ https://www.facebook.com/events/755185987971357/ | https://www.facebook.com/events/755185987971357/ ]

13 Mar

Wyjazd Koła Seniorów do Pogorzelicy

W dniach od 29.05-9.06 odbędzie się wyjazd KOŁA SENIORÓW do Pogorzelicy.

Koszt 75zł/1 osobę na dzień. Chętnych do udziału w wyjeździe prosimy o zgłaszanie się w sekretariacie u p. Magdy Młyńczak do 20 kwietnia.

13 Lut

Zaproszenie na konferencję

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XV Jubileuszowej Konferencji Naukowo-Technicznej REMO 2017:
Problemy remontowe w budownictwie ogólnym i obiektach zabytkowych.

Konferencja odbędzie się w dniach 6-9 grudnia 2017 roku w Kudowie Zdroju.
Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej konferencji pod adresem: www.pzitb.wroclaw.pl/remo
Komunikat do pobrania TUTAJ

 

7 Lut

Konferencja w Wałczu – Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych

Zapraszamy na XV Konferencję Naukowo-Techniczną, która jak poprzednie edycje, poświęcona będzie szeroko pojętym aspektom rewitalizacji. Konferencja odbędzie się w dniach 7-9 września 2017.

W tegorocznej Konferencji, w pierwszej jej części, Organizatorzy przewidują poświęcenie szczególnej uwagi powodziom w miastach powodowanym w głównej mierze wodami opadowymi, niedomaganiem infrastruktury kanalizacyjnej odbierającej wodę opadowa.

Więcej informacji TUTAJ

7 Lut

Zaproszenie na seminaria

W pierwszym półroczu 2017 r Fundacja Wszechnicy Budowlanej,  zapraszamy na seminaria z zakresu przepisów obowiązujących w budownictwie a związanych z Prawem budowlanym, zagospodarowaniem przestrzennym, Prawem ochrony środowiska, przepisami dot. ocen oddziaływania na środowisko oraz wyrobami budowlanymi.

PRAWO BUDOWLANE 2017
zmiany w przepisach budowlanych
terminy: 14 marca, 26 kwietnia, 16 maja, 20 czerwca 2017 r.

PROCES INWESTYCYJNY
od decyzji urbanistycznej przez zgodę budowlaną do użytkowania obiektu budowlanego
terminy: 21 marca, 10 maja 2017 r.

PROCES INWESTYCYJNY
– specyfika realizacji inwestycji liniowych
terminy: 1 marca, 7 czerwca 2017 r.

PROCES INWESTYCYJNY
wykonywanie robót budowlanych w obiektach zabytkowych
terminy: 22 marca, 11 maja 2017 r.

BUDOWA DRÓG
jak zrealizować inwestycje drogowe
terminy: 15 marca, 17 maja, 28 czerwca 2017 r.

USTALANIE WARUNKÓW ZABUDOWY – warsztaty
terminy: 9 marca, 21 czerwca 2017 r.

ZGODA BUDOWLANA
jak uzyskać zgodę budowlaną
terminy: 22 lutego, 6 kwietnia 2017 r.

OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRDOWISKO
terminy: 23 lutego, 7 kwietnia 2017 r.

UTRZYMANIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
– obowiązki właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów
terminy: 27 kwietnia 2017 r.

WYROBY BUDOWLANE
terminy: 16 lutego, 23 marca, 25 maja 2017 r.

Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu wynosi                                                   450 PLN

Rabaty dla uczestników seminarium na targach BUDMA

– Drugi uczestnik szkolenia:                                                         rabat 50 PLN
– Trzeci i każdy następny uczestnik:                                            rabat 100 PLN
– Udział w drugim szkoleniu                                                                     rabat 100 PLN

Warunki uczestnictwa w szkoleniu-
przesłanie czytelnie wypełnionego zgłoszenia na fax. lub mail oraz dokonanie wpłaty na konto po potwierdzeniu terminu lub w dniu szkolenia.

Możliwość zadeklarowania wpłaty po otrzymaniu faktury (wymaga podpisu księgowego) i deklaracji zapłaty w przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu.

Informacje można uzyskać drogą mailową : fwb5@wp.pl lub telefonicznie: tel/fax 22 825  2824 ew kom 606 107 422

Gwarantujemy małe grupy szkoleniowe i możliwość indywidualnych konsultacji.

Szkolenia odbywają się w Warszawie w naszej siedzibie przy ul. Mokotowskiej 4/6 w godzinach  10.00 – 16.00

7 Lut

Seminarium BUDMA 2017

Zapraszamy na seminarium BUDMA 2017
Nowe regulacje prawne w budownictwie
8 lutego 2017 r.
sala C 1 w pawilonie 7 od 14:00 do 16:00

1. Zmiany w ustawie Prawo budowlane:
od 1 stycznia 2017 r. – poprawa otoczenia prawnego przedsiębiorców
od 2 września 2016 r. – gazociągi krajowe
od 16 lipca 2016 r. – elektrownie wiatrowe

2. Wybrane problemy stosowania „małej nowelizacji” z 2015 r.

3. Zmiany w przepisach wykonawczych do Prawa budowlanego
nowe wzory wniosków od 17 grudnia 2016 r.

4. Zmiany w wybranych przepisach szczególnych
ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
ustawa o drogach publicznych

5. Projektowane zmiany w przepisach budowlanych

wykładowca Mariola Berdysz

7 Lut

Bezpłatna konferencja DATA CENTER

TERMIN: 1 MARCA 2017 R.
MIEJSCE: WARSZAWA, BUSINESSMAN INSTITUTE, TRAKT LUBELSKI 40A

PROGRAM
8.20 Rejestracja uczestników

8:40 Otwarcie i prowadzenie konferencji
Krzysztof Szczygieł, Prezes Zarządu, Polski Instytut Data Center

8.45 Wyzwania nowoczesnych serwerowni
Cezary Gutowski, Kierownik wsparcia sprzedaży, Schneider Electric

9.15 Wystąpienie Partnera Merytorycznego Konferencji

9.45 Architektura Data Center/Lan- bezpieczeństwo i transmisja
Michał Najmrocki, Sales Manager Poland & Eastern Europe
Enterprise Networks EMEA, Corning Opltical Communications

10.15 Wystąpienie Partnera Merytorycznego Konferencji

10.45 Przerwa na kawę

11.10 Wystąpienie Partnera Merytorycznego Konferencji

11.40 Case study z wdrożenia systemu chłodzenia wyparnego z efektem freecoolingu – Liebert EFC
Bartosz Biernacki, Dyrektor Sprzedaży – Klimatyzacja precyzyjna i zintegrowane rozwiązania szaf serwerowych, Vertiv (Emerson Network Power)

12.10 Wystąpienie Merytoryczne
Grzegorz Niziński, Data Center & Infrastructure Business Development Manager, S4E

12.40 Wystąpienie Merytoryczne
Piotr Kania, Dyrektor ds. Sprzedaży, ApraNET

13.10 Przerwa na kawę, poczęstunek

13.30 Efektywność energetyczna Data Center – co to znaczy?
* Definicje współczynników oceny efektywności energetycznej DC
* Wymagania i ocena efektywności energetycznej – typowe nieścisłości
* Koszty oceny efektywności energetycznej
Krzysztof Szczygieł, Prezes Zarządu, Polski Instytut Data Center

14.00 Innowacyjne sposoby pomnażania kapitału
Jacek Krawczyk, Niezależny Ekspert

14.20 Losowanie atrakcyjnych nagród, podsumowanie, zakończenie konferencji

WARUNKIEM UDZIAŁU W KONFERENCJI JEST REJESTRACJA ZA POMOCĄ FORMULARZA:
http://mail2.konferencjeksi.com.pl/lists/lt.php?id=eE8AUAcfUlYATwMADAIGDwNX

PROSZĘ O PRZEKAZANIE ZAPROSZENIA NA KONFERENCJĘ ZAINTERESOWANYM OSOBOM.